روند طراحی

معماری و طراحی

 


امروزه طراحی و چیدمان خانه و آشپزخانه نقش زیادی در افکار و احساسات افراد ایفا می کند. آشپزخانه ها به عنوان قلب خانه مکانی است که افراد اوقات فراوانی را در آن سپری می کنند. گروه معماری رستا با اندیشه های نو و با استفاده از سبک های به روز دنیا فضای آشپزخانه و خانه را همچون دوخت یک کت و شلوارطراحی می کند.