آشپزخانه Hera

هرا

تفسیر معاصر از آشپزخانه سنتی.... عناصر متعلق به گذشته با توجه به نیازهای فعلی طراحی شده‌اند. بنابراین هرا عملی شده است و با زندگی مدرن انطباق یافته است. درب‌ها با دستگیره‌های ماهرانه توسط قواعد سنتی تولید شده‌اند. چیدمان‌های منحصربفرد درب‌های شیشه‌ای، شبکه‌ای و دارای الگو یادآور محیط نوستالژیک است و آشپزخانه مکان جدید برای جمع‌شدن در خانه می‌شود.