آشپزخانه Dora

دورا

روش مدرن تفسیر رومانتیک... ایجاد شده توسط شناخت نوآور و مدرن در عین حال حامل آثاری از شاخص‌های رومانتیک است. دورا در راستای صمیمی، دوستانه و مدرن قرار گرفته است. سطح ویژه دارای بافت افقی‌اش باعث ایجاد ظاهر طبیعی فوق‌العاده برای آشپزخانه می‌شود ضمن اینکه تاثیر دیداری گسترده ایجاد می‌کند. مدل نوآور همراه با دسته‌های قوسی شکل، منحصربفرد و اروگونومی.بافت اختصاصی این سطح با رنگ‌های هموار ظاهر می‌شود در حالی که جایگزین‌های چوبی دارد که آن را مرجعی لذت بخش برای طبیعت می‌کند. فضایی لذت‌بخش و زنده ایجاد می‌کند.