آشپزخانه Kappa

کاپا

کمال پشت فلسفه «کم بیشتر است» پنهان شده است. آشپزخانه تعجب‌برانگیز با شکل کاملش. دسته به شکلی ماهرانه با حکاکی ظریف بر درش طراحی شده است. ظاهر نهایی شفاف و جالب است. کاپا، با جزئیات اختصاصی‌اش، اصلی و نوآور است.