آشپزخانه اکسیس

اکسیس

اصلاح در آشپزخانه... رویکردی نو تفسیری متمایز از آشپزخانه مرسوم... آکسیس خالص و دلپذیر است درب‌ها بدون دسته هستند. ظاهر صحیح و شخصی‌اش با تنوع زیاد رنگ و گزینه‌های پرداخت ارائه شده است. آکسیس گزینه‌های ذخیره بیشتر ارائه می‌دهد و فضا را به آشپزخانه با پیشخوان‌های عمیقتر، کابینت‌های بلندتر، لوازم جانبی پیشخوان و سیستم‌های کشوی اتاق می‌افزاید که همه آنها قابل اعمال برای مدل‌های دیگر، نیز، هستند. کابینت‌های دیواری متحرک باعث تکمیل ظاهر جالب و مسطح این طرف می‌شوند. آکسیس الهام‌بخش تمام کسانی است که از زندگی با بهبود عقاید لذت می‌برند.